Poznański uniwersytet federacyjny coraz bliżej. List intencyjny podpisany

Rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali dziś list intencyjny w sprawie powstania poznańskiego uniwersytetu federacyjnego.

Rektorzy podtrzymują w nim deklaracje poprzedników (oraz uchwały Senatów 8 uczelni z czerwca 2020 roku) dotyczące kontynuacji działań zmierzających do powołania federacji.

“Jesteśmy przekonani, że Federacja stanie się zwieńczeniem wieloletniej współpracy naszych
uczelni i będzie służyła jej dalszemu rozwojowi” – czytamy w liście. – “Ta forma bliższej integracji przyczyni się do podniesienia rangi poznańskiego środowiska naukowego w kraju, w Europie i na świecie. Wyrażona w ten sposób jedność celów i działań będzie źródłem synergistycznego wzrostu osiągnięć naukowych i artystycznych naszych uczelni, a tym samym całego środowiska naukowego miasta Poznania”.

W dokumencie zostały także wskazane główne obszary działalności, na których chce się skupić sfederowana uczelnia. Mają to być badania naukowe i działalność artystyczna, kształcenie doktorantów, nadawanie stopni i tytułów naukowych, promocja oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Czytaj więcej…