Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

W piątek 11 marca 2022 r., podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Strony reprezentowali: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. W wydarzeniu uczestniczył również dr Rafał Kozłowski z Katedry Przedsiębiorczości, będący członkiem Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP.

Współpraca wynikająca z porozumienia polegać będzie w szczególności na prowadzeniu badań naukowych, innowacyjności, ochrony praw przedsiębiorców, a także wsparcia przy przygotowywaniu prac naukowych wykorzystaniu dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń profesjonalnych Uniwersytetu oraz potencjału ekonomicznego, kadrowego i technicznego, a także pozycji gospodarczej i społecznej Biura Rzecznika MŚP dla dalszych działań służących realizacji misji i programów rozwojowych.