Ponad 19 mln zł z UE dla PUT

Ponad 19 mln zł dofinansowania z UE trafi do Politechniki Poznańskiej na realizację projektów badawczych, dotyczących m.in. obserwacji obiektów satelitarnych, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie i modelowaniu zbiorów danych medycznych.

Umowę na dofinasowanie czterech projektów badawczych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał w czwartek w Poznaniu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z rektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Teofilem Jesionowskim.

Dzięki ponad 19 mln zł dofinansowania Politechnika Poznańska zrealizuje m.in. projekty dotyczące sfery kosmicznej, w tym projekt o nazwie „AEROSFERA 2.0. Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS)”, oraz „Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)”. Jeden z projektów poświęcony będzie także wykorzystaniu sztucznej inteligencji w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych medycznych oraz w diagnostyce i terapeutyce medycznej.

„To wydarzenie bez precedensu, bo nigdy się nie zdarzyło, byśmy w jednym czasie podpisywali cztery umowy z jednym beneficjentem o znaczącej wartości – 19 mln zł dofinansowania, a sama wartość projektów jest dużo większa” – podkreślił w czwartek marszałek Woźniak.

Dodał, że projekty realizowane będą w większości na terenie lotniska w Kąkolewie, które uczelnia pozyskała z zasobów powojskowych.