Ponad 126 mln zł w konkursach NCN MAESTRO i SONATA BIS

7 projektów naukowych w ramach konkursu MAESTRO i 38 projektów w ramach konkursu SONATA BIS otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (NCN). Łącznie na wsparcie badaczy i badaczek NCN przeznaczy 126,5 mln zł.

MAESTRO po raz 15. wspiera realizację pionierskich badań naukowych

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs NCN, który wspiera realizację pionierskich badań naukowych. Adresatami konkursu są doświadczeni badacze i badaczki, którzy uzyskali stopień doktora oraz w swoim dorobku posiadają co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest doświadczenie w roli kierownika w co najmniej dwóch projektach badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W tym roku odbyła się 15. edycja konkursu MAESTRO. Spośród 56 zgłoszonych propozycji NCN wyłoniło 7 zwycięskich inicjatyw. Łączny budżet na realizację projektów to niemal 21,2 mln zł. Wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, aparatura naukowo-badawcza – m.in. na te cele można przeznaczyć środki otrzymane w konkursie.

SONATA BIS dla młodych badaczy na ambitne projekty

Konkurs SONATA BIS jest przeznaczony dla młodych naukowców, w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Środki uzyskane w konkursie mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla kierownika i członków zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów oraz na sprzęt naukowo-badawczy.

W tym roku przypadła 13. edycja konkursu SONATA BIS, w której spośród 420 złożonych wniosków wyłoniono 38 zwycięskich projektów. Na ich realizację laureaci konkursu otrzymają ponad 105,2 mln zł. Zwycięskie projekty mają zapewnione finansowanie na 36, 48 albo 60 miesięcy.

MNiSW przeznaczy 200 mln zł więcej na NCN

NCN przygotowało również listę rezerwową projektów, na której umieszczono wnioski wysoko ocenione, ale niezakwalifikowane do finansowania ze względu na brak środków. Zgodnie z zapowiedzią ministra nauki Dariusza Wieczorka budżet Narodowego Centrum Nauki zostanie zwiększony o 200 mln zł na finansowanie badań na NCN. Decyzja szefa resortu otwiera możliwości sfinansowania większej liczby projektów oraz działań naukowych, doceniając potencjał naukowców na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku i stażu.

 

Źródło: Ponad 126 mln zł w konkursach NCN MAESTRO i SONATA BIS – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)