Pomorska Noc Naukowców i projekt „NightMission” z dofinansowaniem w programie Horyzont Europa

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Pomorska noc naukowców

Uniwersytet Gdański, występując w roli partnera w projekcie „Pomeranian Researchers Night: European Challenges And Missions Closer To The Citizens (akronim NightMission)”, otrzymał prestiżowy grant na kwotę 41 061,80 EUR przyznany przez Komisję Europejską na organizację Pomorskiej Nocy Naukowców (PRN). Kierownikiem projektu z ramienia UG jest dr Wojciech Glac, prof. UG.

Liderem projektu jest Gdański Uniwersytet Medyczny, a pozostałymi partnerami są: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie oraz Centrum Nauki Experyment i Centrum Hevelianum.

Pomorska Noc Naukowców została zorganizowana pilotażowo 29 września 2023 roku, w ramach oddolnej inicjatywy pomorskiego środowiska naukowego. Głównym celem PRN jest wywarcie większego wpływu na rozwój społeczny regionu poprzez popularyzację nauki, przybliżanie naukowców społeczeństwu, pokazywanie, jak ich praca wpływa na nasze codzienne życie, wreszcie: zachęcanie dzieci i młodzieży do wyboru przyszłej kariery naukowej.

W ramach projektu „Night Mission” będzie rozwijana Pomorska Noc Naukowców w latach 2024 i 2025, w połączeniu z inicjatywą „Naukowcy w Szkołach!”. Wspólnym mianownikiem działań skierowanych do społeczeństwa będą „wyzwania europejskie”, prezentowane przez pryzmat codziennej pracy naukowców w regionie. Głównym celem „NightMission” jest osiągnięcie większego zaangażowania mieszkańców Pomorza i pogłębienie ich związków z doskonałymi badaniami naukowymi i zespołami badawczymi na skalę europejską, w wysoce inkluzywnej przestrzeni Nocy Naukowców.

Wydarzenia tegorocznej Pomorskiej Nocy Naukowców odbędą się 27 września 2024 r. w całym Trójmieście. Przed głównym wydarzeniem, w czerwcu 2024 r., organizowany będzie także cykl spotkań z dziećmi ze szkół podstawowych i liceów pod hasłem „Naukowcy w Szkołach!”. Jego celem będzie popularyzacja nauki i pracy badawczej jako potencjalnej drogi rozwoju kariery zawodowej.

Ponadto projekt „Night Mission” przewiduje atrakcyjny pakiet szkoleń dla trójmiejskich naukowców dotyczący najlepszych praktyk oraz metod popularyzacji nauki. Cykl szkoleniowy w trybie mieszanym stacjonarnie oraz online rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Realizacja projektu będzie wspierana również przez Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Gdyni, a także Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Całkowity budżet projektu to 299 421,09 EUR.

Zapraszamy do śledzenia profilu Pomorskiej Nocy Naukowców na Facebooku oraz do odwiedzenia strony Pomorskiej Nocy Naukowców www.pomorskanocnaukowcow.eu.

Źródło: Pomorska Noc Naukowców i projekt „NightMission” z dofinansowaniem w programie Horyzont Europa | Aktualności – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)