Zasady przetwarzania danych osobowych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej  RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców[1], mający siedzibę w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 46. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rzecznikmsp.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:
 • obsługą wniosku, o którym mowa w art. 10 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców[2]. Podanie danych osobowych może być niezbędne w celu podjęcia interwencji przez Rzecznika, która jest jedną z jego kompetencji przewidzianych ww. ustawą;
 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
 • wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Rzecznik wykorzystuje przekazane mu dane osobowe tylko do celów załatwiania zgłoszonej sprawy indywidualnej. Nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie podlegają profilowaniu.
 2. W ograniczonym zakresie Rzecznik może udzielić dostępu do danych firmom (podmiotom), które obsługują jego Biuro (np. w zakresie systemów informatycznych czy obsługi pocztowej). Udostępnienie danych może się odbywać wyłącznie na podstawie umów i ustalonych zasad.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów oraz wynikającym z przepisów dotyczących archiwizacji[3].
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

[1] dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[2] ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648).

[3] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)

 

Strona www.rzecznikmsp.gov.pl wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania Państwu informacji w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane i przechowywane w pamięci urządzenia. W każdym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą pod adresem Wilcza 46, 00-679 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. Zgodnie z  przyjętą  praktyką większości stron internetowych, Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Serwis zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia za pytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Spółki nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 9. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości  Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami  w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron  internetowych są  stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
 8. Pliki „cookies” na stronach Serwisu co do zasady nie zbierają danych osobowych. Wyjątkiem  od przedstawionych  ww. punktach zasad jest korzystanie, tj. wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. W takim przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się ww. formularz u wprowadzane są przez osoby, których dane dotyczą i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 L 119/1).
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pllub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.