Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki

Blisko 2,4 tys. studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęło naukę w nowym roku akademickim, który w czwartek uroczyście zainaugurowała Politechnika Białostocka. To największa publiczna uczelnia techniczna w Podlaskiem.

Na PB studenci uczą się na 28 kierunkach studiów. Największą popularnością cieszą się: informatyka, logistyka, budownictwo, zarządzanie, automatyka i robotyka, a także elektrotechnika.

Rektor PB, profesor PB, dr hab. Marta Kosior-Kazberuk podkreśliła, że uczelnia opiera swoją realizowaną i uzupełnianą strategię rozwoju o współpracę wewnętrzną oraz z różnymi środowiskami zewnętrznymi, społeczno-gospodarczymi. Rektor mówiła, że ta strategia jest “kwestią przyszłości” tej uczelni. “Przyszłości, którą wspólnie projektujemy” – dodała.

Rektor poinformowała, że PB realizuje obecnie 41 różnych projektów z dofinansowaniem z UE, projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Ich łączna wartość to 118 mln zł. W ostatnim roku akademickim pracownicy zdobyli finansowanie 19 nowych projektów o wartości ponad 72 mln zł, z czego ponad 40 mln zł to kwota na prace badawczo-rozwojowe.

czytaj więcej…