Podpisanie Deklaracji Współpracy pomiędzy Rzecznikiem MŚP i Wydziałem Prawa I Administracji UAM w Poznaniu

W dniu 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji Współpracy pomiędzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem i Prof. dr hab. Romanem Budzinowskim Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak, Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz dr Izabela Hasińska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu.

Efektem współpracy było zorganizowanie I Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Prawo dla przedsiębiorców pt. Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy, która odbyła się dnia 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Organizatorami Konferencji był Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Debata koncentrowała się zarówno na zagadnieniach systemowych, jak i określonych sferach kontroli, które są szczególnie istotne dla MŚP, tj. kontroli podatkowej, kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontroli związanej z udzielaniem pomocy publicznej, w tym z rozliczaniem środków unijnych.

W ramach Wydarzenia wystąpili wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, w tym przedstawiciele organów oraz sędziowie NSA, sądów administracyjnych i powszechnych. Udział wzięli także liczni przedstawiciele Organizacji Przedsiębiorców z terenu Polski oraz sami Przedsiębiorcy.

Celem niniejszego wydarzenia było nie tylko umożliwienie wymiany poglądów w gronie naukowców, ale także wśród praktyków – przedstawicieli organów administracji publicznej, osób wykonujących zawody prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz przedsiębiorców.

KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI

Podczas Konferencji była możliwość konsultacji ze specjalistami z Biura Rzecznika MŚP. Ponadto, uczestnicy Konferencji mogli skorzystać z konsultacji na następujących stoiskach eksperckich:

  • stoisko Izby Administracji Skarbowej, na którym będą udzielane informacje dotyczące m.in. Mechanizmu Podzielonej Płatności, Mikrorachunków oraz nowego JPK_VAT
  • stoisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • stoisko agencji inwestycyjnej Invest Region Leipzig GmbH z Niemiec.

Konferencje https://www.youtube.com/watch?v=S3heorJRlIs

porozumienie_Rzecznik MŚP_WPiA UAM _3.12.2019