Pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki w nowym składzie

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki, której kadencja rozpoczęła się 1 kwietnia br. Wśród priorytetowych zadań KEN jest m.in. zmiana wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nowe zespoły

Druga kadencja KEN rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 31 grudnia 2027 roku. Pracami nowego składu pokieruje prof. Filip M. Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych i dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas pierwszego posiedzenia powołano 4 zespoły stałe:

 • Zespół ds. ewaluacji jakości działalności naukowej (przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol);
 • Zespół ds. wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (przewodniczący: dr hab. inż. Rafał Stanisławski);
 • Zespół ds. ewaluacji szkół doktorskich (przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Kupisz);
 • Zespół ds. międzynarodowych (przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Pruszczyk).

Pierwszym zadaniem, którym zajmie się Komisja Ewaluacji Nauki, jest zmiana wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zadania KEN

Do zadań Komisji Ewaluacji Nauki należy:

 • przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej;
 • przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • przedstawianie Ministrowi Edukacji i Nauki propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 • sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra Edukacji i Nauki lub z własnej inicjatywy;
 • ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej;
 • sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Obecna kadencja KEN rozpoczęła się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r.

 

Źródło: Pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki w nowym składzie – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)