Ogłoszenie VII konkursu INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

 

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar:

Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy:

  • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
  • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
    • wyłącznie jednostek naukowych,
    • wyłącznie przedsiębiorstw,
    • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie trwał od 14 lipca do 15 września 2023 r. (do godz. 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KONKURSIE

Źródło: Ogłoszenie VII konkursu INFOSTRATEG na projekty zamawiane – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)