O zielonych technologiach i Horyzoncie Europa na Impact’23

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

10-11 maja w Poznaniu odbył się Impact’23, czyli jedno z największych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Udział w nim wzięli topowi managerowie z największych globalnych firm, decydenci polityczni, regulatorzy, naukowcy, światowej klasy eksperci oraz mówcy. Nie zabrakło również ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którzy opowiadali o inicjatywach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich oraz o programie Horyzont Europa. NCBR było Partnerem wydarzenia.

Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR wziął udział w rozmowie z Kamilą Wajszczuk, redaktorką portalu 300gospodarka.pl, zatytuowanej „Nowe technologie dla zielonej przyszłości”. Rozmawiali m.in. o tym, jak zmieni się podejście społeczeństwa do zasobów naturalnych przy transformacji energetycznej.

– Europejski Zielony Ład nam mówi: utrzymajmy nasz standard życia, utrzymajmy poziom naszej cywilizacji, tylko wszystko zróbmy w inny sposób. To znaczy – inaczej zapewniajmy podstawowe potrzeby ludzi w zakresie chociażby mieszkalnictwa, ciepła, jedzenia, wody czy powietrza. A kluczem do tej przyszłości są nowe technologie – mówił w dyskusji Wojciech Racięcki.

Odpowiedzią NCBR na wyzwania transformacji energetycznej są zielone przedsięwzięcia, realizowane ze środków Funduszy Europejskich, Programu Inteligentny Rozwój, będące obecnie w zaawansowanym stadium wykonania: Innowacyjna Biogazownia, Budownictwo Efektywne Energetycznie i Procesowo, Oczyszczalnia Przyszłości, Wentylacja dla Szkół i Domów, Magazynowanie Energii Elektrycznej, Magazynowanie Ciepła i Chłodu, Technologie Domowej Retencji, Ciepłownia Przyszłości oraz Elektrociepłownia w Lokalnym Systemie Energetycznym. Dyrektor Racięcki opowiedział również o planowanych inicjatywach w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w których planowane są konsultacje rynkowe: Nowoczesne technologie magazynowania energii elektrycznejNowoczesne technologie dla sektora biogazu i biometanuNowoczesne technologie pomp ciepła w innowacyjnych modelach produkcji.

Horyzont na cyfryzację

Z kolei Aleksandra Ihnatowicz, ekspertka Krajowego Puntu Kontaktowego, działającego w strukturach NCBR wzięła udział w moderowanej przez Pawła Oksanowicza, dziennikarza MUZO.FM, dyskusji „Cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje – o odporności organizacji”. Razem z Pawłem Packiem, dyrektorem Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu oraz prof. Andrzejem Zybertowiczem, kierującym Ośrodkiem Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Akademii Sztuki Wojennej rozmawiali o wyzwaniach związanych z szerzeniem świadomości i wiedzy nt. szeroko postępującej cyfryzacji czy rozwoju sztucznej inteligencji. Ekspertka NCBR opowiadała, jak rozwijać technologie cyfrowe zachowując odporność i jaka w tym rola programu Horyzont Europa.

– Programy europejskie kładą nacisk na rozwój technologii, ale również na zwiększanie wiedzy i świadomości na jej temat – powiedziała Aleksandra Ihnatowicz.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym działalnością NCBR, którzy przysłuchiwali się dyskusjom oraz współrozmówcom za ciekawe spostrzeżenia i wnioski.

 

Źródło: O zielonych technologiach i Horyzoncie Europa na Impact’23 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)