O roli nauki w życiu społecznym – wiceminister Andrzej Szeptycki wziął udział w konferencji w Ambasadzie Niemiec

11 stycznia 2024 r. odbyła się wysokiej rangi konferencja „Together for Sustainability – Do we expect too much from science?” (Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju – Czy oczekujemy zbyt wiele od nauki?), w której uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Szeptycki.

Seminarium zorganizowała Ambasada Niemiec w Warszawie, w organizacji współuczestniczyła Ambasada Francji. Sympozjum otworzyli ambasadorowie Niemiec Viktor Elbling oraz Francji Etienne de Poncins.

Głos zabrał także wiceminister Szeptycki, podkreślając znaczenie odpowiedzialnego i efektywnego wspierania nauki przez administrację rządową. Wskazał, że te kwestie będą ważnym punktem polskiego programu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w roku 2025.

Podczas  spotkania z polskimi i francuskimi naukowcami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego odbyła się dyskusja o roli nauki w życiu społecznym. W wydarzeniu w formacie Trójkąta Weimarskiego wzięło udział około 120 naukowców i studentów z różnych uniwersytetów z Polski, Niemiec, Francji i Austrii.

Źródło: O roli nauki w życiu społecznym – wiceminister Andrzej Szeptycki wziął udział w konferencji w Ambasadzie Niemiec – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)