Nowa edycja programu Walczak NAWA

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozpoczęła nabór wniosków do nowej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka. Projekt umożliwia naukowcom i lekarzom odbycie staży trwających od 1 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie. Nabór potrwa do 31 stycznia 2024 r.

Program Walczak NAWA

Celem programu Walczak NAWA jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Osoby realizujące projekty w ramach programu mają możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i naukowych, prowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów, a także zdobywania doświadczenia i kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym.

Do tej pory, dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia, rozstrzygnięto trzy nabory, które pozwoliły polskim lekarzom poznać dobre praktyki badawcze oraz nowe metody terapii i procedury w Stanach Zjednoczonych. W trzech edycjach programu grant na wyjazd do najlepszych ośrodków medycznych w USA przyznano 57 osobom na łączną kwotę 4 299 000 zł.

Program Walczak NAWA realizowany jest we współpracy z Agencją Badań Medycznych (ABM) i finansowany z dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Założenia nowej edycji programu Walczak NAWA

Do czwartej edycji programu mogą zgłaszać się przedstawiciele nauk medycznych, a także przedstawiciele nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz lekarze od stopnia doktoranta. Każdy z uczestników będzie miał możliwość rozwoju kompetencji w ramach jednej z trzech ścieżek: dydaktycznej, naukowej i klinicznej podczas pobytu trwającego od  1 do 6 miesięcy. Zostało też uwolnione kryterium geograficzne, które w poprzednich edycjach ograniczało się do USA, obecnie wybór miejsca odbywania stażu zależy od wnioskodawcy.

Program zapewnia finansowanie maksymalnie do 32 000 zł na każdy miesiąc pobytu w zagranicznym ośrodku goszczącym. Na wsparcie składają się: stypendium, koszty utrzymania i zakwaterowania oraz koszty podróży. Dodatkowo doktoranci i naukowcy, którzy wybiorą ścieżkę naukową i zdecydują się na wyjazd dłuższy niż trzy miesiące mogą otrzymać jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 20 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 stycznia 2024 r. w systemie teleinformatycznym NAWA. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do 31 maja 2024 r. Wyjazdy mają się rozpocząć 1 lipca.

Szczegóły na stronie internetowej NAWA.

Zachęcamy do udziału!

 

Źródło: Nowa edycja programu Walczak NAWA – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)