Niemal 27 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji. PARP ogłasza wyniki konkursu I etapu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki naboru I etapu konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Działanie ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej  w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

PARP rekomendowała do dofinansowania 326 projektów, z czego aż 44,5 % stanowiły przedsiębiorstwa małe, 35,5% średnie, a 19,6% mikro. Wybrane projekty otrzymają niemal 27 mln zł na przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa i opracowanie nowego modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego (model biznesowy GOZ-transformacji).

Lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

Cel konkursu

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) pomaga tworzyć zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę, która pozwala wdrażać idee eko-projektowania oraz koncepcję 6R opartą na zasadach: odmów (refuse), ogranicz (reduce), używaj ponownie (reuse), naprawiaj (recover), oddaj do recyklingu (recycle), zastanów się, co możesz zrobić lepiej (rethink).

Wsparcie w ramach konkursu jest dwuetapowe i dotyczy opracowania nowego modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. W I etapie konkursu dofinansowanie obejmuje projekty dotyczące przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego w zakresie możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań GOZ.

Do kogo był skierowany nabór?

Nabór wniosków trwał od 10 października do 19 grudnia 2023 r. i był skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych niezbędnych do opracowania nowego modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ. Nowy model biznesowy GOZ-transformacji musi spełniać wymagania określone przez PARP. Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły przeprowadzić audyt i na podstawie jego wyników ustalić możliwe kierunki transformacji w nurcie GOZ oraz określić potencjalne możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w tym zakresie. W szczególności konkurs zakłada m.in.: tworzenie i udział w łańcuchach dostaw, ekoprojektowanie, symbiozę przemysłową oraz odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie będzie przekraczać 82 781,00 zł. W projektach nie przewiduje się wkładu własnego. To oznacza, że kwota dofinansowania pokryje 100% kosztów projektu. Planowany okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Rozpoczęcie naboru do II etapu działania „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”, obejmującego wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji, planowane jest na 13 czerwca 2024 r. Budżet dla naboru do drugiego etapu wyniesie 100 mln zł.

Więcej o konkursie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” na stronie PARP.

Źródło: Niemal 27 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji. PARP ogłasza wyniki konkursu I etapu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” – PARP – Centrum Rozwoju MŚP