Niech żyje nauka! Parada z okazji Inauguracji Roku

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Studenci oraz przedstawiciele środowisk akademickich i władz samorządowych z województwa pomorskiego wzięli udział w wyjątkowym święcie nauki, rozpoczynającym nowy rok akademicki. Parada, która 30 września przeszła Traktem Królewskim w Gdańsku, była symbolem integracji, jak również celebracji wspólnych wartości i celów dla nauki i szkolnictwa wyższego w naszym regionie.

„Niech żyje nauka!” to wyjątkowe wydarzenie, zorganizowane już po raz drugi przez Miasto Gdańsk i Uczelnie Fahrenheita. W tym roku w głośnym marszu przeszło kilkaset studentów i reprezentantów 19 uczelni wyższych, by wspólnie, ramię w ramię, pokazać jedność i uczcić rozpoczynający się właśnie rok akademicki. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych: na czele pochodu znalazła się między innymi Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Gdańsk, jako jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, był gospodarzem tych uroczystości.

Parada ruszyła spod Złotej Bramy przy dźwiękach carillonów odgrywających Gaudeamus igitur. Towarzyszyli jej szczudlarze, żonglerzy, monocykliści i cyrkowcy. Podczas przemarszu panowała radosna atmosfera, pełna dźwięków, kolorów i pozytywnej energii. Zadbała o to również Gdańska Orkiestra Akademicka, która towarzyszyła paradzie aż do Dworu Artusa. To właśnie w tym miejscu uczestnicy wysłuchali pierwszych przemówień przedstawicieli władz samorządowych.

– Nowy rok akademicki to czas nowych wyzwań, możliwości i nadziei. Gdańsk to miasto otwarte na wiedzę, kreatywność i innowacje – mówiła Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.  Niech te trzy filary towarzyszą nam przez cały rok, inspirując do osiągania coraz to większych sukcesów i przyczyniania się do rozwoju. Życzę Państwu nowego roku z nowymi wyzwaniami, nowymi nadziejami, ale i nowymi sukcesami. Społeczność uczelni Fahrenheita i tych zaprzyjaźnionych powinna czuć się zobowiązania do codziennego wytwarzania wyższej temperatury. Niech termometr pęka zawsze, gdy trzeba wyzwolić energię w dobrej sprawie. Razem możemy osiągnąć wiele!

W imieniu środowiska akademickiego głos zabrał przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita prof. Marcin Gruchała.

 Chciałem przywitać niezwykle serdecznie studentów, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają pierwszy rok na uczelniach Pomorza. Cieszymy się, że wybraliście uczelnie w tym pięknym miejscu. W miejscu, które ma swoje wartości: wolność, swobodę, współpracę – mówił Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała.  Jestem przekonany, że na naszych uczelniach zrealizujecie swoje marzenia zawodowe, będziecie się rozwijać, myśleć twórczo i w sposób wolny. Życzę wszystkim bardzo dobrego, bezproblemowego roku akademickiego!  

Swoje przemówienia wygłosili również przedstawiciele studentów trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Ich tematami przewodnimi były trzy najważniejsze wartości: wolność – jako nie cel sam w sobie, ale szansa w zakresie edukacji, solidarność – postawa wzajemnego wsparcia między studentami różnych uczelni, a także współpraca – w formie proaktywnego działania jako efekt wolności i solidarności.

 Stojąc tutaj, widząc nową wolność, nie wolno nam jej zaprzepaścić. To od nas, świadków nowej historii, zależy, jak potoczą się losy tego świata – powiedział w przemówieniu na temat wolności Karol Hamanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego.

– Nie ma wolności bez solidarności. Koleżeńskiej, społecznej, międzyludzkiej i międzyuczelnianej. Jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. Solidarność to niezwykła wartość, umiejętność i jakość w jednym – podkreślała Alicja Szmidka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mówiąc o solidarności.

– Współpraca to słowo, które skrywa w sobie nieskończone możliwości. To siła, która łączy nasze wysiłki, spojrzenia i marzenia w jeden harmonijny cel – oznajmiła Marta Muchewicz z Politechniki Gdańskiej podczas przemówienia na temat współpracy.

Głównym celem wydarzenia jest integracja, wzmacnianie więzi i przyjaźni między uczelniami, jak również pielęgnowanie wspólnych wartości.  Wagę tych wartości podkreślają również w swoich komentarzach rektorzy Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

 – Co prawda cały czas uczymy się siebie nawzajem, ale wiemy o sobie już na tyle dużo, że możemy patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem. Nasz główny cel, czyli utworzenie federacji i tym samym możliwość występowania na arenie krajowej i międzynarodowej jako jeden podmiot naukowo-badawczy, da nam w przyszłości jeszcze lepsze pozycje rankingowe, większe możliwości pozyskiwania dotacji na inwestycje w kompetencje naszych pracowników i infrastrukturę uczelni, a także bezprecedensowo największą w historii rozpoznawalność Gdańska jako silnego, międzynarodowego ośrodka akademickiego. Ten proces już trwa i dokładamy wszystkich sił, żeby nabierał coraz większego tempa – podkreśla Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde.

 – Zaczynamy kolejny rok pracy naszych uczelni nad wspólnymi projektami w sojuszu Związku Uczelni Fahrenheita. Minione lata pokazały, że choć nie jest to łatwe, musimy bowiem brać pod uwagę wiele różnych aspektów, w tym specyfikę naszych uczelni i ich środowiska – to jest to jak najbardziej możliwe. Cieszmy się więc kolejnym rokiem współpracy w Związku Uczelni Fahrenheita!  – dodaje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Oprócz społeczności Uczelni Fahrenheita w wydarzeniu udział wzięli reprezentanci 16 uczelni wyższych publicznych i niepublicznych z całego województwa pomorskiego: Akademii Ateneum w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańskiego Seminarium Duchownego, Polsko-Japońskej Akademii Technik Komputerowych (filia w Gdańsku), Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Organizatorem wydarzenia były Uczelnie Fahrenheita i Miasto Gdańsk. Patronat honorowy objęli nad nim Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska.

Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU) tworzą trzy największe trójmiejskie placówki naukowe: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych inicjatyw.