NFOŚiGW przypomina o naborze wniosków.

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
– Programów priorytetowych NFOŚiGW;
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;
– Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 – 2021;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Prezentacja Programu Nowa Energia: Nowa Energia_ZNFOŚiGW_010621

Czytaj więcej…