NCBR zauważa potrzebę wsparcia dla technologii półprzewodników w Polsce

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Dyrektor NCBR dr Jacek Orzeł spotkał się z prof. dr. hab. Piotrem Perlinem, fizykiem specjalizującym się w technologiach półprzewodnikowych, ekspertem Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Pan Profesor jest współtwórcą niebieskiego lasera, którego skonstruowanie było niewątpliwym sukcesem polskiej nauki na skalę światową – możliwości jego zastosowania są szerokie, w tym obejmują informatykę i astrofizykę. Rozmowa dotyczyła m.in. tego jak dalej wspierać prace polskich innowatorów w obszarze półprzewodników, mając na uwadze możliwe do osiągnięcia korzyści gospodarcze.

Produkcja półprzewodników i możliwości jej rozwoju to jeden z kluczowych tematów XXI wieku ze względu na ich szerokie zastosowanie w technologiach takich jak komputery, Internet, telekomunikacja, lasery, samochody czy samoloty i wiele innych.

Obecnie obserwować można szybki wzrost rynku półprzewodników. Przewiduje się, że globalny rynek tych materiałów wzrośnie z 573,44 mld dolarów w 2022 r. do 1380,79 mld dolarów do 2029 r.

Półprzewodnikowy potencjał Polski

Historia polskich półprzewodników sięga lat 70. XX wieku i jest związana jest z działalnością Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników Unitra CEMI, które istniało do 1994 r. Obecnie obszar rozwijają polskie instytuty prowadzące badania na światowym poziomie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (IMIF), Wydział Fizyki UW, Instytut Fizyki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Optoelektroniki WAT, Wydział Fizyki Politechniki Łódzkiej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Rozwija się również polski przemysł półprzewodnikowy, który reprezentują także beneficjenci NCBR tj. Vigo Photonics, zajmujące się detektorami podczerwieni, Saule Technologies, produkujące ogniwa na bazie perowskitów, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, który przejął od spółki Ammono technologię produkcji kryształów azotku galu, a także TopGan Lasers (lasery półprzewodnikowe) i QNA Technologies czy Nanoxo (kropki kwantowe).

Dzięki działalności naukowców i przedsiębiorców Polska może pochwalić się pewnymi sukcesami w tym obszarze i mieć realną szansę dążyć do jak największej samodzielności w produkcji układów półprzewodnikowych. Warunkiem jest m.in. zacieśnianie współpracy nauki z biznesem.

Dr Jacek Orzeł oraz prof. Piotr Perlin zgodzili się co do potrzeby dalszego rozwoju technologii półprzewodnikowych w Polsce, czemu sprzyja silne środowisko naukowe i funkcjonujący już przemysł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki wsparciu udzielanemu innowatorom, od lat działa na rzecz rozwoju rodzimych technologii półprzewodnikowych. Centrum, wsłuchując się w głos rynku i nauki, chce zwiększać swoje zaangażowanie w ten obszar, z korzyścią dla gospodarki. Niebieski laser uzyskany w oparciu o azotek galu stanowi dobry przykład wysokich polskich kompetencji w obszarze półprzewodników – jest to niebieski powód do dumy.

Rozwój nowej grupy półprzewodników: azotku galu, azotku indu i azotku aluminium rewolucjonizuje współczesną optoelektronikę.

 

Źródło: NCBR zauważa potrzebę wsparcia dla technologii półprzewodników w Polsce – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)