Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2024

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przyjmuje zgłoszenia do kolejnej, IX edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2023 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

 

KONKURS DDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW – WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.
Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

Wysokość każdej nagrody 4.000 zł brutto

Więcej informacji o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

Kontakt w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

 

Źródło: Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2024 | Aktualności – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)