MŚP łatwiej sięgną po wsparcie z UE – w kwietniu ruszą nabory wniosków na „Granty na Eurogranty”

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje badawcze otrzymają wsparcie w ubieganiu się o Eurogranty. Taki jest cel dwóch naborów z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), który 26 marca br. ogłosiły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Budżet dla MŚP to 43 mln zł wsparcia, a dla organizacji badawczych 22 mln zł. Nabory dla MŚP ruszają od 18 kwietnia, a dla organizacji badawczych od 25 kwietnia.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Joanna Zembaczyńska-Świątek przedstawiły dzisiaj w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach szczegóły wsparcia. Celem ogłoszonych naborów jest zachęcić MŚP i organizacje badawcze do szerszego udziału w programach i konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską na lata 2021-2027. Granty na Eurogranty mają im pomóc w skutecznym ubieganiu się o środki z UE.

Naszym celem jest zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki. Nabory na projekty, które dzisiaj ogłaszamy pozwolą polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, uniwersytetom i instytutom badawczym przygotować się do wystartowania w większych ogólnounijnych programach. To jest w sumie prawie 100 mld euro, które leży w Unii na stole i leży także dla polskich badaczy i przedsiębiorców. My z tych pieniędzy bierzemy tylko 1 proc. i to się musi zmienić. Aby tak się stało więcej małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji badawczych musi po te środki startować w konkursach

– powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Granty na Eurogranty to znaczący krok we wspieraniu innowacyjności, internacjonalizacji i rozwoju polskiej gospodarki. Otwarty charakter naboru podkreśla dostępność dla różnorodnych podmiotów zainteresowanych realizacją innowacyjnych projektów. Jednocześnie proces selekcji odznacza się transparentnością i obiektywizmem, z jasno określonymi kryteriami oceny oraz mechanizmem korekty wniosków w trakcie oceny. Te czynniki zapewniają uczestnikom procesu aplikacyjnego klarowność i równe szanse na dofinansowanie

– mówi p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Joanna Zembaczyńska-Świątek.

Granty na Eurogranty

Polscy przedsiębiorcy nie mają często wiedzy na temat istnienia programów centralnych ogłaszanych przez KE. Mają też obawy przed sięganiem po „trudniejsze” środki (proces przygotowania Eurograntu obejmuje szereg działań). Także brak doświadczenia we współpracy międzynarodowej może być przeszkodą w ubieganiu się o takie wsparcie.

Granty na Eurogranty odpowiadają na powyższe wyzwania. Wprowadzają znaczące uproszczenia dla beneficjentów, m.in. poprzez wąski zestaw kryteriów oceny.

Przewidują możliwość otrzymania dofinansowania w formie kwoty ryczałtowej. Jest to duże ułatwienie, ponieważ nie wymaga rozliczania projektu po rzeczywiście poniesionych kosztach ani dokumentacji w postaci faktur i rachunków.

Kwota ryczałtowa dla przedsiębiorców  może wynieść maksymalnie 107 tys. zł (min. 41 tys. zł). Dla organizacji badawczych to 58 tys. zł (min. 19,5 tys. zł). Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy de minimis, przez zaliczkę i refundację.

Kiedy nabory?

26 marca 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwsze dwa nabory w projekcie Granty na Eurogranty.

  • Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrwa od 18 kwietnia 2024 r. do 17 kwietnia 2025 r.
  • Organizacje badawcze będą mogły zgłaszać się do konkursu od 25 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2025 r.
  • Budżet naboru dla MŚP wynosi 43 mln zł, a dla organizacji badawczych 22 mln zł.

Szacujemy, że z dofinansowania skorzysta ok. 385 firm i 140 organizacji badawczych.

Na co będzie można przeznaczyć Granty na Eurogranty?

Środki będzie można przeznaczyć na sfinansowanie:

  • usług doradczych, które są związane z przygotowaniem Eurograntu (wniosku o wsparcie, który zostanie złożony w konkursie w jednym z programów UE);
  • podróży służbowych pracowników, które łączą się z przygotowaniem Eurograntu;
  • organizacji spotkań w sprawie przygotowania Eurograntu, w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu;
  • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez wnioskodawcę, które przygotowują Eurogrant;
  • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej dla organizatora konkursu z programu UE;
  • analiz specjalistycznych, które są niezbędne do aplikowania w konkursie UE.

Jakie trzeba spełnić wymagania?

Kluczowe kryteria oceny projektów to m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, trafność realizacji projektu, jego budżet, wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji. Wspierane inicjatywy muszą także promować działania przyjazne dla środowiska.

Każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych, aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania.

Źródło: MŚP łatwiej sięgną po wsparcie z UE – w kwietniu ruszą nabory wniosków na „Granty na Eurogranty” – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)