Mobilne Laboratoria Przyszłości – konferencja szefa MEiN podsumowująca projekt

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle, po lewej stronie widnieje orzeł

Ponad 125 tys. uczniów w 2077 szkołach skorzystało z zajęć prowadzonych przez edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. To ponad 17 tys. zrealizowanych godzin lekcyjnych przez 16 wojewódzkich ekip, które łącznie przejechały 640 tys. kilometrów, by dotrzeć do niemal wszystkich powiatów. Tak wygląda bilans akcji, której głównym celem była prezentacja możliwości wykorzystywania nowoczesnych sprzętów zapewnionych szkołom podstawowym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Największa inwestycja w nowoczesną edukację

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce program edukacyjno-technologiczny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z partnerami. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 1 mld zł. Drukarki 3D, sprzęt audio-video, czy mikrokontrolery od września 2022 r. są wykorzystywane podczas zajęć szkolnych i pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy.

– 15 tys. szkół nabyło za środki z budżetu państwa na sprzęt informatyczny, techniczny, który składa się na Laboratoria Przyszłości – mówił minister Edukacji i Nauki i zwracał uwagę, że Mobilne Laboratoria Przyszłości powstały z myślą o wsparciu nauczycieli w wykorzystaniu zakupionego sprzętu. – Stwierdzamy po tym roku, że w zdecydowanej większości informatycy, nauczyciele, pracownicy szkół świetnie zagospodarowali ten sprzęt. Po to żeby każdy, kto tylko chce, mógł korzystać z tego sprzętu, który został zakupiony za ponad 1 mld zł, najbardziej efektywnie stworzyliśmy Mobilne Laboratoria Przyszłości – dodał.

Infografika - opis w akapicie poniżej.

Szef resortu edukacji i nauki przypomniał, że Mobilne Laboratoria Przyszłości to 16 busów wyposażonych w sprzęt, którymi do szkół docierali specjalnie przygotowani edukatorzy.
– Mobilne Laboratoria Przyszłości sprawdzają się w praktyce – mówił minister. – 2 tys. szkół już odwiedzonych, 4,5 tys. szkół, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie. 16 Mobilnych Laboratoriów Przyszłości i 40 edukatorów będzie jeździć jeszcze do końca tego roku kalendarzowego, żeby wszyscy, którzy zgłaszają swoje potrzeby, mogli skorzystać z wiedzy naszych edukatorów – dodał minister.

Mobilne Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości opierają się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Realizację tego celu umożliwia zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wsparcie nauczycieli poprzez m.in. poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.

– Jestem dumna z mojego zespołu Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, który w 100 proc. zrealizował ambitnie postawione mu cele. Razem ze społecznościami szkolnymi doskonale pokazaliśmy, co w praktyce oznacza hasło #EdukacjaToWspółpraca. Dlaczego? Ponieważ to szkoły same zgłaszały swoją chęć zaproszenia ekipy edukatorów do placówki. Bez tej otwartości i chęci wspólnego działania projekt nie mógłby istnieć. To jednak nie wszystko – na ten moment chęć uczestnictwa w zajęciach z Mobilnymi Laboratoriami Przyszłości zgłosiło ponad 4500 szkół podstawowych z całej Polski. Ekipy edukatorów nadal będą odwiedzać szkoły podstawowe, ponieważ chcemy, aby każda, nawet najmniejsza zgłoszona do projektu społeczność szkolna mogła uczestniczyć w naszych warsztatach. Podczas zajęć lekcyjnych przez cały rok szkolny 2022/2023 staraliśmy się w angażujący sposób rozbudzać w uczniach i nauczycielach zainteresowanie technologiami w sposób zgodny z ich predyspozycjami i talentami. Zainspirowana młodzież na własnej skórze sprawdziła, że #dasię i rozwijała swoje umiejętności i pasje, czego przykładem są liczne autorskie projekty technologiczne, tworzone podczas kół informatycznych modele i wydruki 3D, oraz dziesiątki tysięcy publikacji z wykorzystaniem przez uczniów sprzętów zakupionych przez szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości – powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocniczka Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.

Mobilne Laboratoria Przyszłości od września 2022 r. w sposób praktyczny wspierały uczniów i nauczycieli w wykorzystywaniu sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości, a zainteresowanie projektem przerosło oczekiwania organizatorów. Dzięki Mobilnym Laboratoriom Przyszłości uczniowie z najmniejszych nawet miejscowości mieli szansę na uczestniczenia w wyjątkowych zajęciach, rozwijania kreatywności, pasji, zainteresowań i talentów, które mogą przełożyć się na lepszy start w dorosłość. Podczas warsztatów edukatorzy pomagali odkrywać zainteresowania umiejętnościami, które pozwolą uczniom wykorzystać technologię w sposób zgodny z predyspozycjami. Dla jednych będą to pomysły na automatyzację, dla innych zbudowanie robota, dla innych jeszcze nauka podstaw programowania. Udział w warsztatach stanowił inspirację do eksperymentowania z technologią nie tylko dla uczniów. Była to też okazja do rozwoju dla nauczycieli i wsparcie rozwoju bazy dydaktycznej.

– Ogromnie cieszę się, że Instytut Badań Edukacyjnych stał się częścią technologicznej rewolucji, która dzięki Laboratoriom Przyszłości ma miejsce w polskich szkołach. Jednoznacznie pozytywne reakcje uczniów i nauczycieli, którzy entuzjastycznie reagowali na wizyty edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości w swoich szkołach potwierdzają, że realizujemy ważną misję i wyposażamy uczniów w niezbędne kompetencje przyszłości. Wprowadzenie w świat druku 3D, zagadnienia związane z rozpoznawaniem obrazów oraz zasadami wykrywania kształtów z użyciem sieci neuronowej, projektowanie urządzeń z wykorzystaniem mikrokontrolerów, wykorzystanie gogli VR na lekcjach historii, biologii czy geografii, podstawy programowania i nauka współpracy w grupie przy użyciu robotów, to tylko kilka przykładów zajęć, które nasi edukatorzy realizowali ucząc dzieci poprzez zabawę. Jednocześnie ważne było dla nas wsparcie nauczycieli, którzy uczestnicząc w zajęciach wzbogacali swoją bazę dydaktyczną i którzy będą mogli wykorzystywać scenariusze podczas codziennych zajęć z uczniami” – podsumował prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

– Jednym z najważniejszych celów, jakie zostały postawione zarówno przed programem „Laboratoria Przyszłości”, jak i projektem Mobilne Laboratoria Przyszłości czy „Liga Robotów”, było działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce oraz zaszczepienie pasji do technologii wśród uczniów szkół podstawowych. Po pierwszym roku możemy stwierdzić, że udało się nam tą pasją zarazić nie tylko uczniów i nauczycieli. Nasze zespoły, czyli zarówno edukatorzy, jak i kierowcy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości poza codziennymi aktywnościami w formie zajęć szkolnych uczestniczyli także w dziesiątkach dodatkowych wydarzeń odbywających się w weekendy. Były to różnego rodzaju festiwale, konferencje, mistrzostwa, targi, w których uczestniczyły całe rodziny. Z satysfakcją obserwowaliśmy dorosłych – rodziców czy dziadków, którzy z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli wraz z dziećmi w prezentacjach naszych sprzętów i pytali o możliwość zaproszenia Mobilnych Laboratoriów Przyszłości do szkół swoich dzieci czy wnuków. Ta otwartość oraz społeczna świadomość, że dzisiejsza szkoła staje się szkołą przyszłości, do której dzieci chcą chodzić, a dorośli mieliby ochotę wrócić, jest dla nas największą satysfakcją – podkreślał Tomasz Madej, p.o. dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Partnerzy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Obecnie Instytut jest wiodącą jednostką w obszarze cyfryzacji polskiej edukacji i nauki, odpowiada m.in. za uruchomienie projektu edukacja.gov.pl. Ten innowacyjny projekt pozwoli wszystkim Polakom na dostęp do informacji o ofercie edukacyjnej i umożliwi tworzenie spersonalizowanej ścieżki nauczania.

Centrum GovTech otwiera sektor publiczny na innowacje. Łączy wszystkich, którzy chcą mierzyć się z wyzwaniem transformacji cyfrowej Polski, usprawniać efektywność działania sfery publicznej i podnosić jakość życia obywateli. Centrum współpracuje z przedsiębiorcami, urzędnikami, organizacjami pozarządowymi, innowatorami i obywatelami. Organizuje hackathony i game-jamy, koordynuje projekty IT, współtworzy programy publiczne i wspiera ich realizację. Centrum GovTech współtworzy m.in. Poland. Business Harbour, Laboratoria Przyszłości, Karierę Jutra, IT dla kraju, HackYeah (największy hackathon w Europie), czy Klimaton dla miast. Działa również na arenie międzynarodowej, wspierając m.in. działania na rzecz ochrony klimatu w ramach The CivTech Alliance Global Scale-Up Programme.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra edukacji i nauki. Powstał w 2010 r. w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem ORE jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Nad realizacją programu Mobilnych Laboratoriów Przyszłości czuwa Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji. Koordynatorami projektu są Marcin Pietrowski oraz Jerzy Greblicki.

Wideo

 

Źródło: Mobilne Laboratoria Przyszłości – konferencja szefa MEiN podsumowująca projekt – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)