List Prezes PARP do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pan Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Szanowny Panie Rzeczniku,
uprzejmie informuję, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje 4 już akcję edukacyjną mającą na celu rozpowszechnienie informacji między innymi nt. pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju. Plan zawiera sprawdzone rozwiązania na przezwyciężanie trudności związanych z prowadzeniem firmy, ułatwienia oraz nowe możliwości dla biznesu i jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają w planach inwestycje i rozwój swojej firmy w celu zwiększenia jej konkurencyjności.
W ramach akcji edukacyjnej zaplanowano organizację cyklu 30 konferencji informacyjno-edukacyjnych online, które odbędą się w okresie lipiec-listopad. Cykl zostanie wsparty kampanią medialną oraz internetową. Jest to kontynuacja cyklu konferencji, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje od 2018 roku pod hasłem „Prawo do Przedsiębiorczości”, przy których Państwo współpracowaliście. W ramach konferencji planujemy dotrzeć do minimum 30 tysięcy interesariuszy.
Mam wielką przyjemność zaprosić Pana Rzecznika, Kierownictwo oraz pracowników Pana instytucji po raz kolejny do merytorycznego włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia. Jestem przekonana, iż Państwa udział oraz zaangażowanie podniosą rangę oraz przyczynią się do sukcesu całego projektu.
Koordynatorem projektu jest pani Karolina Dorywalska, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tel. 696 476 801, karolina_dorywalska@parp.gov.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Oleszczuk
Prezes
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości