Linie pilotażowe w Ścieżce SMART programu FENG

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Mając na uwadze stanowisko Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w załączeniu przekazujemy wytyczne dotyczące linii pilotażowych, obowiązujące w module B+R w Ścieżce SMART programu FENG.

Wytyczne zamieściliśmy również na stronach naboru poniższych konkursów w sekcji „Pytania i odpowiedzi”:

1. FENG.01.01-IP.01-001/23 – Ścieżka SMART (nabór 1),

2. FENG.01.01-IP.01-002/23 – Ścieżka SMART (nabór 2),

3. FENG.01.01-IP.01-003/23 – Ścieżka SMART na rzecz dostępności,

4. FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach.

Istotną kwestią jest zmiana zasad dotyczących kwalifikowania kosztów elementów linii pilotażowych – wydatki związane z nabyciem elementów linii pilotażowych/ demonstracyjnych/ prototypów należy kwalifikować:

  1. w kategorii kosztów 3.3.3 Amortyzacja (aparatura i sprzęt) – jeśli nabywane elementy spełniają definicję środka trwałego, kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne przez okres i w zakresie, w jakim będą wykorzystane do realizacji prac B+R, np. jeżeli, jako element linii pilotażowej zostanie zakupiona wyrzynarka, której koszt wynosi 20 tys. zł, (czyli spełniona zostanie definicja środka trwałego, niezależnie od wewnętrznej polityki rachunkowości Wnioskodawcy), to w module B+R będzie można wykazać jako koszt kwalifikowany jedynie odpisy amortyzacyjne tej wyrzynarki, a nie koszt jej zakupu;
  2. w kategorii kosztów 3.3.7 Dostawy (inne niż środki trwałe) – w przypadku zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, które nie spełniają definicji środków trwałych (niezależnie od wewnętrznej polityki rachunkowości Wnioskodawcy). W tej kategorii kosztów nie mieszczą się wydatki na zakup maszyn i urządzeń, które mogłyby stanowić odrębny środek trwały, nawet jeśli te maszyny i urządzenia będą zainstalowane jako elementy w prototypie lub linii pilotażowej/ demonstracyjnej.

Jednocześnie informujemy, że powyższe wytyczne mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w już zakontraktowanych projektach oraz we wnioskach o dofinansowanie będących w trakcie oceny.

Materiały

Linie pilotażowe – Ścieżka SMART
Linie​_pilotażowe​_-​_​_FAQ​_-​_wersja​_ostateczna​_21032024.docx 0.04MB

Źródło: Linie pilotażowe w Ścieżce SMART programu FENG – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)