Konferencja naukowa „Numbers in the Universe”

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

W Instytucie Matematycznym PAN trwa międzynarodowa konferencja naukowa inaugurująca działalność Międzynarodowego Centrum Matematycznego w Ukrainie. Wydarzenie jest poświęcone najnowszym postępom w teorii liczb. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni światowi matematycy, laureaci Nagród Fieldsa. W konferencji wziął udział Sekretarz Stanu w MEiN Wojciech Murdzek.

Zdjęcie pod kątem z boku, na ustawionych w rzędy krzesłach siedzi dużo ludzi, w pierwszym rzędzie pośrodku wiceminister Murdzek.

Konferencja naukowa „Numbers in the Universe”

Celem konferencji jest analiza ostatnich przełomów w dziedzinie matematyki. Podczas wydarzenia swoje wykłady zaprezentują wybitne postaci ze świata nauki. Są wśród nich m.in. laureaci najbardziej prestiżowej nagrody przyznawanej w tej dyscyplinie – Maryna Viazovska i Terence Tao.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu internetowemu w wydarzeniu mogą wziąć udział również studenci i młodzi naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Kijowie.

Konferencja potrwa do 11 sierpnia.

Organizatorem spotkania jest Międzynarodowe Centrum Matematyki na Ukrainie (ICMU) we współpracy z kijowską Szkołą Główną Handlową i Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha w Warszawie.

Międzynarodowe Centrum Matematyki w Ukrainie (ICMU)

Instytucja powstała z myślą o odbudowie potencjału naukowego Ukrainy. Będzie ona wspierać najlepsze badania z zakresu matematyki i skupi się na kształceniu młodych pokoleń naukowców. Dzięki niej ukraińscy badacze będą mieli szansę na spotkania z najlepszymi matematykami z całego świata. W zespołach zarządzających projektem są również przedstawiciele z Instytutu Matematycznego PAN.

Źródło: Konferencja naukowa „Numbers in the Universe” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)