Jak rozliczamy koszty leasingu, paliwa i szkoleń w uldze IP BOX?

Podatnicy coraz częściej korzystają z ulgi IP BOX. Jest ona szczególnie popularna wśród osób zajmujących się nowymi technologiami. Podmioty te ponoszą różne koszty, często liczne

Ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z ulgi IP BOX od osiągania przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zgodnie bowiem z art. 30ca ust. 1 ww. ustawy o PIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Co ważne, ustawodawca szczegółowo wymienił, jakie kwalifikowane prawa własności dają prawo do zastosowania ulgi IP BOX.

Czytaj więcej…