IPCEI European Battery Innovation

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom, Działanie 2.10 IPCEI

Nabór umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest), stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele.

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny „IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation”  i co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Powinny przewidywać te same zadania, zasoby i ten sam cel, co projekt IPCEI, który otrzymał pozytywną decyzję KE dopuszczającą udzielenie pomocy, a także obejmować działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie
w przemyśle.