Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rynku pracy. PARP prezentuje raport optymalizacji zatrudnienia

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia raport Luka w zatrudnieniu: jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy”, który zawiera badania i najważniejsze wnioski dotyczące tej kwestii. Raport skupia się na analizie luk na rynku pracy oraz proponuje działania mające na celu ich redukcję.

Polski rynek pracy ma ogromny potencjał, ale również staje w obliczu wyzwań, które ograniczają jego pełne wykorzystanie. Jednym z głównych wniosków raportu PARP jest konieczność zwiększenia inwestycji w rozwój umiejętności zawodowych pracowników. Wobec postępujących zmian technologicznych i dynamicznych zmian na rynku pracy, niezbędne są wiedza i umiejętności specjalistyczne. Zaleca się wprowadzenie nowoczesnych szkoleń, kursów i programów edukacyjnych, które umożliwią pracownikom zdobycie i doskonalenie kompetencji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku. Ponadto raport podkreśla znaczenie promocji nauk ścisłych, technologii informatycznych i umiejętności cyfrowych, które są kluczowe w dzisiejszej gospodarce opartej na nowych technologiach.

Ważna jest również współpraca między sektorem biznesu a sektorem publicznym. Raport sugeruje opracowanie strategii i polityk, które będą promować tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój przedsiębiorczości. Istotne jest, aby przedsiębiorcy mieli łatwy dostęp do informacji o zmieniających się potrzebach rynku pracy oraz o możliwościach wsparcia finansowego i doradztwa oferowanych przez sektor publiczny. Tylko poprzez współpracę i wymianę wiedzy możliwe będzie skuteczne zarządzanie luką w zatrudnieniu.

Polski rynek musi zadbać o starsze pokolenie

W kontekście starzejącego się społeczeństwa i zmieniających się trendów demograficznych ważne jest również, aby polski rynek pracy odpowiednio reagował na potrzeby osób starszych poprzez m.in. inwestowanie w rozwój ich umiejętności i kompetencji. Wraz z ewolucją technologii i metod pracy zachodzi konieczność dostosowania umiejętności starszego pokolenia do nowych wymagań. Autorzy raportu sugerują tworzenie programów szkoleniowych, które pozwolą tym osobom na aktualizację swoich umiejętności i dostosowanie się do zmieniających się warunków zawodowych.

Imigranci na rynku pracy

Istotną kwestią jest również napływ osób z innych krajów. Raport podkreśla, że imigranci mogą być odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na pracowników w niektórych sektorach i zawodach. Szczególnie, że z szacunków PwC wynika, że do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Imigranci mają różnorodne umiejętności, doświadczenie zawodowe i wiedzę, które mogą być wartościowe dla polskich firm i instytucji. Kluczowym elementem powinna być integracja obcokrajowców na rynku pracy. Zwiększanie dostępu do informacji o możliwościach zatrudnienia, procesów rekrutacji i kwalifikacji zawodowych może pomóc im w znalezieniu miejsc pracy, odpowiadających ich umiejętnościom i doświadczeniu.

Potrzebne ułatwienia dla rodziców i opiekunów

Z badania przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w lutym 2022 r. wynika, że 52% Polaków w wieku 18–65 lat łączy pracę z opieką nad dziećmi lub dorosłym członkiem rodziny. Godzenie obowiązków opiekuńczych i zawodowych to ogromne wyzwanie, które wymaga poświęceń. Według raportu w połączeniu tych ról mogłoby pomóc wprowadzenie: możliwości pracy zdalnej, elastycznych godziny pracy, możliwości wyjścia w czasie pracy, dodatkowych pakietów medycznych dla członków rodziny oraz dodatkowych płatnych dni wolnych.

Raport „Luka w zatrudnieniu: jak lepiej wykorzystać potencjał polskiego rynku pracy” dostarcza ważne informacje i rekomendacje dla polskiej gospodarki. Jest to cenne narzędzie dla decydentów, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych redukcją luk na rynku pracy. Poprawa dostępności szkoleń i edukacji, większa współpraca między sektorem publicznym a biznesem oraz promowanie elastycznych form zatrudnienia to kluczowe działania, które mogą przyczynić się do optymalnego wykorzystania potencjału polskiego rynku pracy.

Pełny raport jest dostępny na stronie PARP.

 

Źródło: Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rynku pracy. PARP prezentuje raport optymalizacji zatrudnienia – PARP – Centrum Rozwoju MŚP