Innowacje w medycynie – powstało nowe centrum w Ośrodku Przetwarzania Informacji

Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. Nowe centrum ma przede wszystkim wspierać integrację zespołów badawczych, a tym samym wzmacniać rozwój opieki zdrowotnej w Polsce za pomocą innowacyjnych technologii cyfrowych. Będzie ono łączyć środowisko naukowe i medyczne oraz aktywnie przyczyniać się do transformacji cyfrowej w kraju. Eksperci centrum wraz z partnerami będą rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym, co przyczyni się m.in. do przyspieszenia diagnostyki pacjentów i wdrożenia odpowiednich terapii. Nowa jednostka powstała na zlecenie MEiN.

– Ministerstwo Edukacji Nauki wspiera cenne inicjatywy, które efektywnie przyczyniają się do  wzrostu innowacyjności polskiej nauki. Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej, które zostało otworzone w Ośrodku Przetwarzania Informacji, jest właśnie jedną z takich inicjatyw – mówi Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

– Warto podkreślić, że dzięki pracy nowego centrum zostanie utworzona Baza Zespołów Badawczych i Projektów w Medycynie Cyfrowej. Będzie to niezwykle cenne narzędzie w procesie integracji i wymiany wiedzy pomiędzy ośrodkami zaangażowanymi w rozwój medycyny cyfrowej. Baza umożliwi identyfikację i łączenie zasobów, ekspertów oraz innowacyjnych projektów, co sprzyja rozpowszechnianiu dobrych praktyk i wspiera dynamiczny rozwój medycyny cyfrowej w Polsce – dodaje wiceminister.

– Cieszę się, że Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej powstało właśnie w OPI. Naszym celem jest integracja środowiska naukowego i medycznego, aby wspólnie rozwijać medycynę cyfrową i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w sektorze medycznym. Chcemy efektywnie wspierać zespoły badawcze, a mamy do tego odpowiednie narzędzia. OPI posiada wiedzę na temat praktycznie każdego polskiego naukowca, jego projektów oraz aparatury badawczej. Nasz zespół ekspertów posiada również szerokie doświadczenie z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie – z sukcesem realizujemy własne projekty badawcze i współpracujemy z wiodącymi placówkami medycznymi– mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Wsparcie dla środowiska naukowego i medycznego

Znaczący postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji otworzył nowe perspektywy dla medycyny. W obliczu niedoboru personelu medycznego coraz większe nadzieje pokładane są w wykorzystaniu tych innowacji do poprawy standardu opieki zdrowotnej. Konieczne jest jednak kompleksowe wsparcie dla zespołów badawczych zajmujących się daną tematyką. Nowe centrum uzupełni istniejącą lukę – stawia ono na integrację zespołów badawczych i dostarczenie im kompleksowego wsparcia. Ma ono ułatwiać formowanie konsorcjów, interdyscyplinarnych zespołów badawczych i inicjować współpracę na wielu poziomach. Twórcy centrum chcą wspomagać interdyscyplinarne inicjatywy badawcze, które usprawnią wdrażanie innowacji zdrowotnych. W nowej jednostce będą realizowane programy badawcze, które skupiają się na weryfikacji nowych technologii i procedur. Kluczowe obszary działania obejmują wspomaganie diagnostyki, medycynę spersonalizowaną, standaryzację procedur diagnostycznych, raportowanie strukturalne oraz rozwój głębokich modeli językowych. Wspierane przez centrum prace badawcze z pewnością przyczynią się do realizacji celu, jakim jest uczynienie Polski liderem w tej dziedzinie.

Partnerstwo dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia

– Misja Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej to wsparcie polskich zespołów badawczych, a jego wizja związana jest z pracą nad transformacją cyfrową w Polsce i poprawą opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców kraju. Właśnie stąd zrodziła się idea powstania naszego centrum – mówi dr inż. Piotr Sobecki, kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. – Warto podkreślić, że w centrum stawiamy na współpracę polskich zespołów badawczych, dlatego zachęcamy wszystkich naukowców zajmujących się daną dziedziną do dołączenia do Partnerstwa dla Innowacji Technologicznych w Ochronie Zdrowia. Przyłączając się do tej inicjatywy, zespoły badawcze otrzymają wsparcie na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem interdyscyplinarnej współpracy. Zyskają również okazję do rozszerzenia sieci kontaktów poprzez budowanie relacji z kluczowymi instytucjami i przedsiębiorstwami technologicznymi. Ponadto, otrzymają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, co wspiera rozwój zawodowy w sferze medycyny cyfrowej i sztucznej inteligencji – dodaje kierownik centrum.

Podsumowując, zaangażowanie Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej w budowanie mocnych partnerstw przyniesie wiele korzyści dla całego systemu. Zespoły badawcze zyskają dostęp do aktualnej wiedzy, szkoleń i doradztwa. Łatwiej będą mogli tworzyć konsorcja, partnerstwa badawcze i ubiegać się o fundusze. Dodatkowo szkolenie ekspertów będzie miało trwały wpływ na stymulowanie innowacji w medycynie, co przełoży się na jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla wszystkich Polaków. Natomiast wspierane przez centrum prace badawcze oraz starania o rozwój medycyny cyfrowej przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest uczynienie Polski liderem w danej dziedzinie.

Źródło: Innowacje w medycynie – powstało nowe centrum w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (opi.org.pl)