Innowacje impulsem dla rynku kapitałowego.

Pandemia nie powstrzymała innowacyjnych projektów, choć część utrudniła. Polscy innowatorzy chcą działać, choć są przed nimi i trudności.

Jeszcze przed pandemią, z końcem 2019 r. Fundacja GPW rozpoczęła realizację projektu, którego celem było wzmocnienie powiązań między sektorami nauki, biznesu i otoczenia legislacyjno-gospodarczego, co powinno sprzyjać akceleracji rozwoju innowacji na polskim rynku kapitałowym. Realizacja tego projektu, w większości dzięki komunikacji online, jeszcze bardziej uwypukliła potrzebę wzmocnienia relacji, transferu wiedzy, a przede wszystkim wspólnego uczenia się, bez czego trudno tworzyć innowacje odpowiadające potrzebom rynku. Jednym z rezultatów projektu jest koncepcja stworzenia platformy ułatwiającej komunikację pomiędzy przedstawicielami tych trzech sektorów, a także wykorzystującej takie innowacyjne rozwiązania jak crowdsourcing.

Czytaj więcej…