INNOAGH wesprze polskich innowatorów.

Konsorcjum o nazwie Innowatorzy 2021, którego partnerem jest spółka celowa AGH Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., wygrało konkurs na operatora „Strefy Pomysłodawcy” i otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach pilotażowego projektu „Strefa Pomysłodawcy– wsparcie 4.0”. Kwota dofinansowania wynosi 5 mln zł, z czego INNOAGH zrealizuje zadania na kwotę 800 tys. zł. Pozostali konsorcjanci to Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (lider) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (partner).

Czytaj więcej…