Współpraca Biznesu z Nauką

W dzisiejszych, tak dynamicznych czasach konieczne jest wykorzystywanie osiągnięć nauki polskiej w procesie rozwoju gospodarczego naszego kraju. Bliska współpraca świata nauki z biznesem może doprowadzić do wprowadzenia w życie nowych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju wielu sektorów gospodarki. Dlatego też tak istotne jest przełamywanie barier, odpowiednia komunikacja i otwartość na wzajemne potrzeby.
Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołałem Zespół Roboczy przy Radzie Przedsiębiorców do spraw współpracy nauki z biznesem. Wspólnie z przedstawicielami nauki i biznesu zdiagnozowaliśmy najważniejsze problemy, dotyczące wzajemnych relacji tych dwóch dziedzin. W związku tym stworzyliśmy platformę informacyjną dla przedsiębiorców, która ma stanowić bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych oraz zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym.

Partnerzy merytoryczni projektu

Uczelnie wyższe z którymi współpracujemy