Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych w Polsce

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), czarny napis na białym tle

Wsparcie cyfrowej transformacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to główny cel Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowej (European Digital Innovation Hubs, EDIH). Podczas kongresu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zainaugurowano ich działalność w Polsce.

Dzięki współpracy z Europejskimi Hubami Innowacji Cyfrowych, polskie przedsiębiorstwa będą miały dostęp do najnowszych narzędzi i wiedzy eksperckiej oraz wsparcie w implementacji nowych technologii. Huby przyczynią się do rozwoju konkurencyjności i wzrostu gospodarczego

– mówiła wiceminister Kamila Król.

Współpraca z Europejskimi Hubami Innowacji Cyfrowych otwiera polskim przedsiębiorcom nowe możliwości w zakresie dostępu do nowych technologii i wsparcie w ich wdrażaniu.

Celem kongresu była prezentacja możliwości, jakie oferują ośrodki EDIH dotyczące przede wszystkim wsparcia transformacji cyfrowej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, dyrektorzy firm i eksperci z branży technologicznej.

Podczas kongresu przedstawiono dobre praktyki Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Omówiono praktyczne aspekty działania sieci EDIH, w tym budowanie ekosystemu, szkolenia, testowanie przed inwestycją oraz wsparcie w poszukiwaniu inwestycji.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych

EDIH są ośrodkami wsparcia przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich, w wyzwaniach cyfrowych. Pozwalają na zwiększenie konkurencyjności firm przez świadczenie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy potrzebne umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Europejskie EDIH współpracują w ramach sieci European Digital Innovation Hubs Network. Natomiast polskie EDIH działają także w ramach Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych, koordynowanej przez Fundację Przemysłu Przyszłości.

Źródło: Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych w Polsce – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)