Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i placówki naukowe.

„Współfinansowanie działań EDIH” to inicjatywa mająca przyspieszyć cyfrową transformację małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększając ich konkurencyjność. O wsparcie wnioskować mogły instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które po krajowej prekwalifikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, aplikowały i uzyskały grant KE w konkursie europejskim z Programu Europa Cyfrowa.

Innowacyjne centra pomocy dla biznesu

EDIH (European Digital Innovation Hubs, tj. Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych) to kompleksowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące doradztwo, szkolenia, wsparcie w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych. Stanowią istotny element Programu Europa Cyfrowa, wspierając cyfrową transformację gospodarki. Działania EDIH obejmują weryfikację zdolności cyfrowych firm, tworzenie planów transformacji, podnoszenie kompetencji pracowników i dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Projekty realizowane przez EDIH obejmują różnorodne obszary, od eksperymentów z nowymi technologiami po podnoszenie konkurencyjności sektora MŚP. Przedsiębiorcy współpracujący z EDIH-ami mogą osiągnąć wiele korzyści, w tym:

  1. Wsparcie we wdrażaniu technologii cyfrowych: EDIH oferuje pomoc w implementacji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, co może zwiększyć efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.
  2. Tworzenie planów transformacji cyfrowej: przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy EDIH w opracowywaniu spersonalizowanych planów transformacji cyfrowej, dostosowanych do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych.
  3. Podnoszenie kompetencji pracowników: działania EDIH obejmują również programy szkoleniowe, które wspierają rozwój umiejętności pracowników w obszarze cyfrowych technologii, co może przyczynić się do wzrostu efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa.
  4. Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej: przedsiębiorcy zyskują dostęp do najnowszych informacji i badań z dziedziny cyfrowych innowacji, co umożliwia im być na bieżąco z trendami i nowościami w swojej branży.
  5. Eksperymentowanie z najnowszymi technologiami: przedsiębiorstwa mogą korzystać z możliwości testowania i eksperymentowania z najnowszymi technologiami, co pozwala im dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.
  6. Motywacja do podnoszenia kompetencji: działania EDIH motywują przedsiębiorców do ciągłego podnoszenia kompetencji oraz do adaptacji innowacyjnych rozwiązań, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Transformacja cyfrowa MŚP

W obliczu rosnącej konkurencji na światowej scenie gospodarczej, cyfrowa transformacja staje się kluczowym narzędziem wzmocnienia potencjału europejskiej gospodarki, w tym również polskiej. Wartością dodaną tego procesu jest zwiększenie efektywności i produktywności poprzez szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności. Unia Europejska, zgodnie z wytycznymi politycznymi na lata 2019-2024, widzi w transformacji cyfrowej ważny element budowania konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Wspomniane wcześniej Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH) są kluczowym instrumentem w tym procesie, wspierając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w adaptacji najnowszych rozwiązań cyfrowych. Automatyzacja, robotyzacja oraz digitalizacja procesów stają się nieodłącznymi składnikami nowoczesnej gospodarki, umożliwiając efektywne przekształcenie rutynowych czynności i operacji.

FENG w 2024 – nowe możliwości dla polskich MŚP

W 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości staje przed nowymi wyzwaniami w kontekście Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z nieustającym zaangażowaniem Agencja przygotowuje się do kolejnych naborów, otwierając drzwi przed polskimi innowatorami, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie cyfrowej transformacji i rozwoju własnych projektów.
Konkurs “Granty na eurogranty” ma wspierać wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP. Inicjatywy “Ścieżka SMART” oraz “Promocja marki innowacyjnych MŚP” również wzbogacą ofertę wsparcia, obejmując różnorodne aspekty rozwoju, od badań i innowacji po internacjonalizację. Startupy, ośrodki innowacji i klastry znajdą szereg możliwości, m.in. w ramach “Startup Booster Poland” i konkursów “Rozwój oferty OI dla firm” oraz “Rozwój oferty klastrów dla firm”.

Program FENG, z budżetem 7,9 mld euro w perspektywie 2021-2027, to kluczowy filar wzmacniania potencjału badawczego, wspierania konkurencyjności i kierowania gospodarki w stronę Przemysłu 4.0 oraz ekologicznych technologii. PARP, dysponując 2,82 mld euro, skupia się na wspieraniu przedsiębiorców i tworzeniu sprzyjającego środowiska innowacji.

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na stronie PARP.

Źródło: Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm – PARP – Centrum Rozwoju MŚP