Dr n. pr. Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców- Dlaczego Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Lloyd J. Austin III odnosi się do strategii małych firm?

Zdjęcie przedstwia LLOYDA J. AUSTINA III Sekretarz Obrony https://www.defense.gov/About/Biographies/Biography/article/2522687/lloyd-j-austin-iii/

Małe firmy zajmują centralną pozycję w amerykańskiej gospodarce i stylu życia. Stanowią one ponad dziewięćdziesiąt dziewięć procent wszystkich firm pracodawców i generują ponad czterdzieści cztery procent działalności gospodarczej naszego Narodu. Małe firmy utrzymują gotowość bojową naszych sił zbrojnych dzięki krytycznym częściom, najnowocześniejszej technologii i usługom na najwyższym poziomie, wzmacniają nasze łańcuchy dostaw w dziedzinie obronności w czasach kryzysu. Małe firmy pomagają zapewnić, że nasze wojsko ma najlepsze możliwości, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Niektóre z najbardziej innowacyjnych umysłów w kraju pochodzą z mniejszych firm, a w dobie strategicznej konkurencji małe przedsiębiorstwa są jednym z naszych najlepszych narzędzi.

Pomimo ich znaczenia dla misji obronnej Departament Obrony nie wykorzystał jeszcze pełnego potencjału małego biznesu. Chociaż przez ostatnie osiem lat Departament realizował swoje cele w zakresie głównych kontraktów dla małych przedsiębiorstw i zwiększył wydatki na takie kontrakty, udział małych przedsiębiorstw w bazie przemysłu obronnego spadł o ponad czterdzieści procent w ciągu ostatniej dekady. Ponad siedemdziesiąt procent firm współpracujących z Departamentem stanowią małe przedsiębiorstwa. Jeżeli Departament nie podejmie działań mających na celu odwrócenie tendencji spadkowej w zakresie kontraktów dla małych przedsiębiorstw, wówczas baza przemysłowa stanowiąca wyposażenie naszej armii osłabnie. Niestety, małe przedsiębiorstwa napotykają wiele wyzwań we współpracy z Departamentem. Skomplikowana sieć punktów wejścia i zawiłe przepisy, a także tendencja do ograniczania możliwości, odpychają firmy od nas w czasie, gdy ich pilnie potrzebujemy. Departament jest zdeterminowany, aby te bariery redukować. Jeśli nie podejmiemy działań, ryzykujemy utratę kluczowych dla naszej misji zdolności krajowych, zdławienie konkurencji i innowacji oraz potencjalne osłabienie naszych łańcuchów dostaw.

 

Niniejsza strategia dla małych przedsiębiorstw przedstawia plan obejmujący cały departament, mający na celu wykorzystanie siły małych, innowacyjnych i sprawnych amerykańskich firm oraz zwiększenie ich wkładu w misję obronną. Inicjatywy te usprawnią wysiłki w całym Departamencie Obrony, aby ułatwić małym firmom współpracę z Departamentem Obrony, dostosować działalność małych przedsiębiorstw w celu utrzymania i poszerzania różnorodnych i zmodernizowanych możliwości Departamentu oraz zmniejszyć bariery dla małych przedsiębiorstw, aby pomóc odwrócić spadkową tendencję małych przedsiębiorstw jako dostawców biznesowych. Małe przedsiębiorstwa zapewniają naszych najbardziej kreatywnych przedsiębiorców i najbardziej zaangażowanych pracowników, dlatego konieczne jest, abyśmy wyciągnęli do nich otwartą dłoń. Wdrażając tę strategię, zapewnimy, że małe przedsiębiorstwa w dalszym ciągu będą niezastąpionymi partnerami w misji ochrony naszego bezpieczeństwa narodowego.

Lloyd J. Austin III, Sekretarz Obrony

 

Polecam uwadze raport Small Business Strategy

https://media.defense.gov/2023/Jan/26/2003150429/-1/-1/0/SMALL-BUSINESS-STRATEGY.PDF

 

Zdjęcie: https://www.defense.gov/About/Biographies/Biography/article/2522687/lloyd-j-austin-iii/