Dorken angażuje się we wspieranie transferu nauki do przemysłu

Firma, która jest jednym z czołowych na świecie producentów membran dachowych, została partnerem konferencji „Engineering Sciences & Business 2021” organizowanej przez Politechnikę Białostocką oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (oddział w Białymstoku). Wydarzenie odbyło się 17 czerwca na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB. Obok środowisk naukowych wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu oraz samorządu.

Czytaj więcej…