CZWARTKOWE FORUM SGH: KULTURA ORGANIZACYJNA NASTAWIONA NA INNOWACJE

Grafika zawiera logotyp Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ciemny napis na białym tle
21 marca 2024 r. o godz. 14.00 odbędzie kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji pt. „Kultura organizacyjna nastawiona na innowacje” udział wezmą Róża Szafranek, założycielka HR Hints oraz dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, kierownik Zakładu Strategii Personalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu przez innowacyjne firmy. Tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom wymaga promowania kreatywności. Alphabet – konglomerat będący właścicielem firmy Google – znany jest z promowania kreatywności w ciągu 20% czasu pracy, który pracownicy mogą przeznaczyć na rozwijanie własnych projektów. Promowanie kreatywności wymaga jednak kultury akceptacji ryzyka i postrzegania porażki jako nieodłącznego elementu procesu innowacyjnego. W takich warunkach możliwe jest tworzenie środowiska, które sprzyja eksperymentowaniu, rozwojowi nowych pomysłów i budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach.

  • Jaką rolę w pobudzeniu innowacyjności pełni kultura organizacyjna?
  • Jakie elementy ma w sobie kultura organizacyjna promująca innowacje?
  • Jak angażować pracowników w proces ich tworzenia?
  • Jakie są główne wyzwania związane z budowaniem kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom?
  • W jaki sposób kultura organizacyjna wpływa na zdolność adaptacji firmy do zmieniających się okoliczności?
  • Jak wygląda świadomość polskich menedżerów, jeżeli chodzi o kształtowanie kultury organizacyjnej?

W spotkaniu udział wezmą:

  • Róża Szafranek, CEO HR Hints,
  • dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, kierownik Zakładu Strategii Personalnych.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 21 marca 2024 r. o godz. 14.00. Premiera wydarzenia – na kanale SGH w serwisie YouTube o godz. 14.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji online, a także oglądania retransmisji na YouTube SGH.


Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, realizowany we współpracy z PAP Biznes, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na temat najbardziej istotnych kwestii ekonomicznych pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich skutków w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, a także w poszczególnych branżach, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.

Źródło: Czwartkowe Forum SGH: Kultura organizacyjna nastawiona na innowacje | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie