Cyfrowe priorytety NCBR

Coraz częściej jestem pytany, w jaki sposób Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspiera cyfrową transformację w naszym kraju. Najkrótsza odpowiedź brzmi: ze wszystkich sił. Widzimy dla siebie przede wszystkim rolę katalizatora innowacji choćby w takiej dziedzinie jak sztuczna inteligencja oraz pomostu między nauką a przemysłem.

Dostrzegając szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) w polskich innowacjach, chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom i naukowcom optymalnie je wykorzystać – i w ten sposób budować konkurencyjność polskiej gospodarki w toku czwartej rewolucji przemysłowej, w trudnym okresie wychodzenia z pandemii. Już dziś przekładamy ten plan na konkretne działania.

Nowa strategia NCBR nieprzypadkowo przewiduje zwiększenie roli Centrum w rozwoju nowoczesnych technologii i rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja czy big data. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania naszych wnioskodawców tymi właśnie obszarami i przewidujemy, że będzie się on wzmagał. Dlatego chcemy się stać na tym polu katalizatorem innowacji oraz brakującym ogniwem we współpracy nauki i biznesu.

Czytaj więcej…