Cyfrowa transformacja na XX Festiwalu Nauki

Grafika zawiera logotyp Akademii WSB, różowy napis na białym tle
Czwarty dzień XX edycji Festiwalu Nauki, zatytułowany “Cyfrowa transformacja – gospodarka i społeczeństwo”, zgłębiał tematykę wpływu nowych technologii na różne aspekty życia zawodowego i prywatnego. Wykłady i warsztaty skupiły się na pokazaniu, jak cyfrowa transformacja kształtuje współczesny świat, podnosząc kwestie bezpieczeństwa, innowacji oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny.Dzień rozpoczął się od wykładu Marcina Hanasiewicza, który przedstawił podstawy cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure, podkreślając znaczenie zarządzania bezpieczeństwem danych i komunikacji elektronicznej. Joanna Suchogórska omówiła cykl rozwoju oprogramowania, zwracając uwagę na kluczowe aspekty efektywnego zarządzania projektami w dynamicznie rozwijającym się rynku IT. Mgr inż. Łukasz Kuśnierczyk poruszył temat wpływu nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji na życie zawodowe i codzienne, wskazując na pojawiające się możliwości i wyzwania związane z transformacją cyfrową. Dr n. med. Marcin Miszczyk przedstawił wykorzystanie nowoczesnych technologii w radioterapii i interwencyjnych metodach leczenia bólu, pokazując, jak innowacje mogą poprawiać jakość życia pacjentów w medycynie paliatywnej. Krzysztof Popławski zajął się przyszłością grafiki komputerowej z perspektywy wykorzystania AI, podkreślając nowe możliwości oraz ograniczenia i wyzwania stojące przed twórcami grafiki. Ádám Marjai poprowadził warsztat na temat Design Thinking jako metody wspierającej zrównoważoną cyfrową transformację, podkreślając znaczenie skupienia się na ludzkich potrzebach w procesie projektowania produktów cyfrowych. Dr Jerzy Gąsiorowski zaprezentował teraźniejszość i przyszłość kryminalistyki w kontekście zwalczania przestępczości, dając uczestnikom możliwość praktycznej pracy ze sprzętem kryminalistycznym.Czwarty dzień festiwalu uwydatnił znaczenie adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii, podkreślając jednocześnie, jak ważne jest zachowanie równowagi między postępem a bezpieczeństwem i etyką. Prelegenci wskazali na szeroki zakres możliwości, jakie otwierają przed nami nowoczesne technologie, zachęcając do refleksji nad sposobami ich wykorzystania w celu poprawy jakości życia i pracy.A już jutro ostatni dzień XX Festiwalu Nauki, który skupi się na wyzwaniach i możliwościach cyfrowej ekonomii – DZIEŃ 5.

Źródło: Cyfrowa transformacja na XX Festiwalu Nauki – Akademia WSB