Cyfrowa przyszłość edukacji. Wyzwania i rozwiązania

Konferencja „Transformacja cyfrowa a wyzwania nowoczesnej edukacji w XXI wieku” stała się okazją do odkrycia, jak technologia i nowoczesne podejście do zarządzania kompetencjami mogą zmienić spojrzenie na proces uczenia się, nauczania i planowania kariery.

Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się 24 listopada br. w Warszawie, zapoznali się z rozwiązaniami przygotowanymi dla obszaru edukacji i wspierającymi rozwój zawodowy: „Edu Space” i „Career Space”. Powstały one w ramach projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki wsparciu Funduszy Europejskich Programu Polska Cyfrowa. Rozwiązania te zostały wytworzone przez EdTech Hub Akcelerator i zespół interdyscyplinarny.

Doktor Anita Aranowska, ekspert operacyjny z NCBR, przedstawiła koncepcję projektu e-Pionier podczas panelu „Transformacja kariery i rozwoju zawodowego pracowników dzięki narzędziom cyfrowym”. W jego trakcie nastąpiła prezentacja systemu „Career Space” i efektów wdrożenia w organizacjach rynku pracy.

„Career Space” to narzędzie analityczno-doradcze przeznaczone dla rynku pracy, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, by dopasować oferty pracy do profilu kandydatów, i współpracujące z urzędami pracy oraz pracodawcami. System ten opiera się na międzynarodowej klasyfikacji zawodów i kompetencji ESCO.

Z kolei „Edu Space” to platforma edukacyjna wspierająca naukę hybrydową, która oferuje narzędzia i kursy dla nauczycieli, korepetytorów, uczniów i rodziców, ułatwiając dostęp do edukacji w dobie cyfryzacji. Projekt ten dostarcza narzędzia, kursy oraz wspiera społeczność, aby uczynić edukację bardziej dostępną i efektywną w erze cyfrowej.

Aktywna rola uczelni

Tematyka konferencji okazała się zbieżna z celami Komisji Europejskiej, która ogłosiła 2023 rok Europejskim Rokiem Umiejętności, zwracając uwagę na ideę nauki przez całe życie (w tym zdobywanie nowych kwalifikacji) oraz znaczenie umiejętności na rynku pracy.

Ogłoszona w maju br. inicjatywa znajduje już odzwierciedlenie w pierwszych konkursach realizowanych przez NCBR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, takich jak „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”, „Kształcenie na potrzeby gospodarki”, „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” czy „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”. Zwróciła na to uwagę Anna Marciniak, kierownik Sekcji Programów EFS z Działu Dotacji Krajowych i Funduszy UE w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, która zabrała głos w panelu „Kwalifikacje przyszłości a aktywna rola uczelni w zakresie wypełniania potrzeb rynku”. Nasza ekspertka skupiła się na odpowiedzialności uczelni za dobre przygotowanie absolwentów do zmieniających się zawodów, podając przykłady działań NCBR, które wspierają szkolnictwo wyższe w tym zakresie.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. doradcy kariery, przedstawiciele agencji doradztwa zawodowego, nauczyciele, wykładowcy, edukatorzy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni, akademickich biur karier, studentów oraz urzędów pracy.

Tematyka konferencji dotyczyła w szczególności takich zagadnień jak:

  • Jakie kompetencje i kwalifikacje będą kluczowe na przyszłym rynku pracy?
  • Transformacja kariery i rozwoju zawodowego pracowników dzięki narzędziom cyfrowym.
  • Innowacyjne narzędzia i strategie dla Transformacji Cyfrowej Nauczycieli.
  • W jaki sposób nauczyciele mogą wykorzystywać technologie cyfrowe w procesie nauczania i rozwijania własnych kompetencji?

Źródło: Cyfrowa przyszłość edukacji. Wyzwania i rozwiązania – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)