Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Ireneusz Ługowski (Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych)

Data powstania zespołu

30.07.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem

wdt_ID Numer posiedzenia Data Temat posiedzenia Link do nagrania video z posiedzenia Zespołu
1 7 16/04/2021 Ochrona prawna własności przemysłowej https://youtu.be/QgPQN4jGqqQ
2 6 10/03/2021 1. System wyzwań Łukasiewicz2. Pstryk i Inventorum- systemy do współpracy nauki z biznesem https://youtu.be/lROWmNFqDIM
3 5 10/02/2021 Kontynuacja posiedzenia z dnia 15.01.2021 r. https://youtu.be/VAREcxl3wcE
4 4 15/01/2021 Plan krokowy zmian w modelu współpracy Biznesu z Nauką https://youtu.be/H0JPqfynHG8
5 3 14/10/2020 Kontynuacja posiedzenia z dnia 07.09.2020 r. https://youtu.be/FcA3pKwvpls
6 2 07/09/2020 Postulaty MŚP w zakresie zmian w przepisach dotyczących współpracy nauki z biznesem https://youtu.be/hnf4yjARK2U
7 1 30/07/2020 Posiedzenie organizacyjne https://youtu.be/aGxD-D7BqCI
10 8 12/08/2021 Podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu https://youtu.be/g9mvTZ1V6tc
Numer posiedzenia Data Temat posiedzenia Link do nagrania video z posiedzenia Zespołu

Pisma - Zespół Roboczy ds. Współpracy Nauki z Biznesem

wdt_ID Data pisma Korespondent Temat Wychodzące Odpowiedź
1 12/02/2021 Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pismo do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo z prośbą o włączenie Rzecznika MŚP do prac Komitetu Monitorującego, powoływanego przez Instytucję Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja Rozwój bądź umożliwienie udziału w po
2 10/02/2021 Robert Tomanek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pismo z prośbą o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o dołączenie Rzecznika MŚP do Międzyresrotowego Zespołu do spraw Innowacyjności, powołanego na podstawie Zarządzenia Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 64, ze zm.) Wychodzące
3 27/01/2021 Małgorzata Oleszczuk Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pismo z prośbą o umożliwienie spotkania z przedstawicielami PARP w przedmiocie organizowanych naborów na granty, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na wdrażanie wyników prac B+R Wychodzące
4 14/01/2021 Wojciech Murdzek, Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Edukacji Pismo z prośbą o dołączenie przedstawiciela Rzecznika MŚP do prac Zespołu doradczego do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii Wychodzące
5 16/12/2020 Robert Tomanek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii ws. XX Posiedzenia Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 14 grudnia 2020 r., z przesłaniem prezentacji przedstawianych podczas wspomnianego posiedzenia Wychodzące
6 12/08/2020 dr. Piotr Dardziński Prezes Centrum Łukasiewicz Pismo Rzecznika MŚP, z prośbą o umożliwienie spotkania z przedstawicielami Centrum Łukasiewicz, w sprawie wzmocnienia relacji i współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami z sektora MŚP a polskimi jednostkami naukowymi Wychodzące
7 12/08/2020 Pan dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pismo Rzecznika MŚP z prośbą o umożliwienie spotkania z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w sprawie wzmocnienia relacji i współdziałania pomiędzy przedsiębiorcami z sektora MŚP, a polskimi jednostkami naukowymi. Wychodzące Odpowiedź
8 12/08/2020 Prof. Zbigniew Błocki Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Pismo Rzecznika MŚP z prośbą o udostępnienie prezentacji lub innych materiałów na temat działalności NCN i realizowanych projektów, skierowanych do sektora MŚP. Wychodzące
Data pisma Korespondent Temat Wychodzące Odpowiedź

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem

wdt_ID L. p. Nazwa organizacji
1 1 Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
2 2 Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
3 3 Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
4 4 Poland Business Center World
5 5 Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych
6 6 Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
7 7 Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
8 8 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
9 9 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
10 10 Loża Dolnośląska BCC
L. p. Nazwa organizacji