Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

15 czerwca (online) i 16 czerwca (stacjonarnie w Warszawie) odbędzie się specjalna edycja Data Science Summit o tematyce w pełni poświęconej obszarowi Artificial Intelligence / Machine Learning. OPI zostało partnerem honorowym tego wydarzenia.

W pierwszej edycji konferencji uczestniczyło ponad 1000 specjalistów, managerów, jak i osób zainteresowanych tą tematyką. Wydarzeniem towarzyszącym, podobnie jak w przypadku Data Science Summit, jest branżowe Expo.

W tym roku organizatorzy przygotowali 9 ścieżek tematycznych. Tematyka wystąpień obejmuje takie obszary jak: Natural Language Processing / Text mining, AI Business Transformation, Computer Vision, Anomaly detection / Predictive maintenance, IoT, sensory data, quantified self, Time series / stream data / on-line learning, Predictive and prescriptive analytics, Generative AI, Generative AI oraz ML infrastructure / Cloud.

Swój udział potwierdzili najlepsi prelegenci z Polski i zagranicy. Wśród nich jest dr inż. Marek Kozłowski, kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej z prezentacją Is it possible to automatically identify AI-written text?.

Konferencji towarzyszyć będą także spotkania networkingowe oraz targi pracy z tylko aktualnymi ofertami w obszarze data science /Machine Learning.

Więcej informacji: https://ml.dssconf.pl/

Źródło: OPI partnerem honorowym Data Science Summit Machine Learning Edition – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy