Grafika przedstawia biały napis na granatowym tle Pierwszy Science Speed Dating w Polsce 17-19.04 29-31.05

Science Speed Dating FarU to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez środowisko akademickie w Polsce. Celem spotkań jest intensyfikacja międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych tematów badawczych z trzech Uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie przyjmie formę krótkich, tematycznych spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany swoich doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych. W programie zaplanowano wykłady zaproszonych gości oraz sesję Science Speed Dating’u, podczas której uczestnicy będą prowadzić 3 minutowe rozmowy.

Spotkania odbędą się w Auli Ocieszyńskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański) w następujących terminach: 17-19 kwietnia oraz 29-31 maja.

Podczas dwóch edycji wydarzenia zaplanowano następujące obszary tematyczne:

17.04 Zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym (Uniwersytet Gdański)

18.04 Technologie IT i inżynieria materiałowa (Politechnika  Gdańska)

19.04 Zdrowie Publiczne (Gdański Uniwersytet Medyczny)

29.05 Nowe terapie, leki, technologie medyczne (Gdański Uniwersytet Medyczny)

30.05 Środowisko, klimat (Uniwersytet Gdański)

31.05 Energia (Politechnika Gdańska)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz zapisów.

Szczegółowy program wydarzenia będzie dostępny wkrótce.

Kontakt:

Uniwersytet Gdański: mgr Aleksandra Jakubus aleksandra.jakubus@ug.edu.pl

Politechnika Gdańska: mgr inż. Beata Toma beatoma@pg.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny: mgr Anna Wojda anna.wojda@gumed.edu.pl

 

Grafika przedstawia plakat z białym tekstem na granatowym tle Pierwszy Science Speed Dating w Polsce 17-19.04 29-31.05

Źródło: Pierwszy Science Speed Dating w Polsce | Aktualności – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)