Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców  a Urzędem Patentowym.

19 maja 2021 r.  w Warszawie uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców  a Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.  Przedmiotem porozumienia jest m.in wspólne promowanie rozwoju i ochrony wynalazczości i innowacji produktowych, współpraca w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń oraz realizacja wspólnych programów edukacyjno-informacyjnych.
Porozumienie podpisali:
Edyta Demby-Siwek  – Prezes Urzędu Patentowego RP  oraz JacekCieplak – zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.