30 mln zł na rozwój startupów z Polski Wschodniej. PARP ogłasza wyniki naboru

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła nabór wniosków w programie „Platformy startowe dla nowych pomysłów: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów”. Celem działania jest sfinansowanie rozwoju innowacyjnych produktów młodych spółek założonych w Polsce Wschodniej. PARP wybrała do dofinansowania 52 projekty, które otrzymają łącznie ponad 30 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

Do kogo był skierowany nabór?

Nabór skierowany był do startupów, które pomyślnie ukończyły program inkubacji na Platformie startowej lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych. To w szczególności spółki, które powstały dzięki środkom Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), ale nie pozyskały z programu finansowania na dalszy etap swojej działalności. Zakończony nabór dał im szansę na zdobycie bezzwrotnej dotacji na wdrożenie innowacji produktowej i przeprowadzenie pierwszej sprzedaży.

52 startupy z Polski Wschodniej z unijnym wsparciem

W ramach naboru do PARP wpłynęło 195 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 135 mln zł. Kryteria naboru spełniły 52 projekty, które otrzymają łącznie ponad 30 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wybrane projekty oferują nowoczesne rozwiązania m.in. z obszaru AI, druku 3D oraz rzeczywistości rozszerzonej w takich branżach jak medycyna, edukacja, finanse czy energetyka.

Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty mogły uzyskać dofinansowanie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych projektu i nie większe niż 600 tys. zł. Pozyskane środki startupy mogą przeznaczyć na:

  • zakup usług związanych z rozwojem modelu biznesowego,
  • wynagrodzenia personelu projektu,
  • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej informacji na temat konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” znajduje się na stronie PARP.

Źródło: 30 mln zł na rozwój startupów z Polski Wschodniej. PARP ogłasza wyniki naboru – PARP – Centrum Rozwoju MŚP