16 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®

Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia” 

16 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® odbędą się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 24 i 25 maja 2023. Jest to wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe.Główny patronat honorowy nad INTARG® 2023 został przyznany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, oraz instytucje wspierające rozwój i wynalazczość.

 

Wiodącym celem Targów jest prorynkowa promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji, transfer technologii. Stanowią one platformę współpracy środowisk naukowych z przemysłem, a także oferują pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie. W programie targów znajdą się między innymi: konkursy, panele dyskusyjne, uroczysta inauguracja i gala finałowa wręczenia najwyższej rangi nagród z bogatą oprawą artystyczną.

 

NOWOŚCI INTARG® 2023:

  • INTARG® EKO (zielone technologie w energetyce, przemyśle, transporcie i życiu codziennym)
  • Międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG® 2023” : LINK
  • Mobilne planetarium
  • Premiera gry planszowej Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej pn. Nauka to biznes jutra! – Strefa Biznesu Politechniki Śląskiej

Do pobrania:

 

PATRONI I PARTNERZY
XVI EDYCJI TARGÓW INTARG® 2023

Główny Partner i Główny Patron Honorowy
Główny Międzynarodowy Partner i Patron Honorowy
Współgospodarz
Międzynarodowy Patronat Honorowy
Międzynarodowe Wsparcie
Patronat honorowy
Patronat

Partner merytoryczny

Partner strategiczny

Partner

Partner

Partner kulturalny

Partner międzynarodowy

Partner biznesowy

Sponsor

Sponsor

Międzynarodowy Patronat Medialny